Vienīgā aina

Savas bērnības atmiņas par Berķeneli Rainis atspoguļojis dzejoļos, kuri ievietoti dzejoļu krājuma «Dagdas piecas skiču burtnīcas» nodaļā «Vienīgā aina«.

Nams

Tas viņš! tas viņš!
Plašs un drūms, un tumšs;
Milzīgo liepu pavēnis vaigu tam visu sedz,
Dobēs puķes tas māc, un istabā kaulus tas lauž.
Bet otrupus nams ir gaišs,
Un skaidri pār tālēm skatās — saule un zēns.

Bet dienas vidū, kad apklusis viss, zēns, šerpuļos kratīts,
Augšējā stāvā zogas, — viss tukšs un skan —
Tur kaktā:
Zeltītās ietverēs, smagās, un stiklos divpadsmit gleznas:
Lielais Aleksandrs, un gleznojis Rafaēls lielais —
Brīnums un skaistums, un noslēpums, uzvaras gaitā.
Visu pasauli apņemt, tāļāk, vēl tāļāk, kas tur?

Un augstāk, zem jumta, lien zēns, tur grāmatu izvandīts klēps;
Pus dienām cauri nozudis zēns, «kur dauzījies?»
Mēms.
Ak, atmiņas, ak!


Video par Raiņa māju Berķenelē

Darba laiks

15. maijs — 15. oktobris
otrdiena — sestdiena; plkst. 10:00 — 18:00 

16. oktobris — 14. maijs — iepriekš piesakoties

ŠOBRĪD RAIŅA MĀJA APMEKLĒTAJIEM SLĒGTA!

 

 

 

 

Kontakti

Birkineļi, Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads, LV–5449

tālr.: 29272200, 26638038
e-pasts: berkenele@inbox.lv