Rekvizīti

Raiņa māja Berķenelē

Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV5401
Reģ. Nr. LV 90000295873
Konta Nr. LV05TREL9812421440000
Valsts kase
Kods: TRELLV22


Video par Raiņa māju Berķenelē

Darba laiks

15. maijs — 15. oktobris
otrdiena — sestdiena; plkst. 10:00 — 18:00 

16. oktobris — 14. maijs — iepriekš piesakoties

ŠOBRĪD RAIŅA MĀJA APMEKLĒTAJIEM SLĒGTA!

 

 

 

 

Kontakti

Birkineļi, Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads, LV–5449

tālr.: 29272200, 26638038
e-pasts: berkenele@inbox.lv